Tỏi Lý Sơn - Đặc sản Quảng Ngãi

76-01

160,000 VND

Sản phẩm được trồng và chuyển về từ đảo Lý Sơn, Nên khi mua hàng quý khách vui lòng Order trước 3 ngày để nhận sản phẩm.
  • Giỏ 1kg

    Giỏ 1kg

    160,000 VND