Bơ Booth Đaklak (nhà trồng để chín tự nhiên)

47-04

70,000 VND

ĐỔI HÀNG MIỄN PHÍ nếu bơ bị hư/sượng!
Thời gian giao hàng: 2-3 ngày tại HCM.
  • Loại 2

    Loại 2

    70,000 VND
  • Loại 1

    Loại 1

    80,000 VND